3 PRIORYTETY FENG

3 PRIORYTETY FENG:

  1. Wsparcie dla przedsiębiorców- 4 358 mln EUR

Zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R (prace B+R, rozwój infrastruktury B+R), wdrożeń nowych rozwiązań, internacjonalizacji rozumianej jako finansowanie wydatków związanych z promocją zagraniczną i dotyczących m.in.: komercjalizacji wyników prac B+R zagranicą, rozwoju kompetencji, cyfryzacji – związanej z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0, w szczególności automatyki i robotyzacji, działań związanych z cyberbezpieczeństwem w przedsiębiorstwach, zielonej gospodarki.

 

  1. Środowisko przyjazne innowacjom- 3 455 mln EUR

Wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

 

  1. Pomoc techniczna- 159 mln EUR

Zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego.